2018-03-09 16:29 #0 av: Göstage

En forskargrupp hävdar i en artikel publicerad i facktidskriften Forensic Anthropology att kvarlevor som hittades 1940 på ön Nikumaroro med "99% sannolikhet" var Amelia Earharts. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/03/09/losningen-pa-mysteriet-amelia-earhart-nara-gamla-benfynd-ar-med-99-procents